top of page

Miejsce

Sala fundacji 4R
ul. Dunikowskiego 10
Gliwice

(Budynek w podw
órzu)

Czas

Pascha
22.04.2024 Poniedziałek
godz. 19.00 - 21.00

Noc czuwania:
21.00 - 1.00

Koszt

Dobrowolna forma wsparcia

 

Parking

miejski lub płatny, wielopoziomowy,
ul. Dunik
owskiego 4
mapa

 

 

Bóg zaprasza nas na swoje Święta!

Serdecznie zapraszamy, by jako wierzący z naszego miasta i regionu wspólnie przeżywać Biblijne Święto Paschy! Chcemy, aby był to czas pełen uwielbienia Jezusa, świętowania, czytania Słowa, jak również głębszego zrozumienia czym jest Pascha i jakie jest jej prorocze znaczenie dla nas. Bóg zaprasza nas na swoje święta, bądźmy razem w tym niezwykłym czasie!

Pascha, czyli przejście

Pascha to pierwsze święto rozpoczynające Biblijny cykl Świąt Pana. Hebrajskie słowo "Pesach" oznacza przejście lub ominięcie. Święto przypomina nam o przejściu Boga przez Egipt oraz sąd nad jego ludem i bóstwami. Każdy dom oznaczony w tym czasie krwią baranka doświadczał zbawienia swoich pierworodnych od zapowiadanej kary śmierci.

Pascha mówi nam o Bożym ratunku, wyprowadzeniu z miejsca prześladowania i niewoli. Istotą tego święta jest Boże zbawienie, przyjęcie ofiary i krwi proroczego Baranka Bożego - Jezusa. Tak jak krew baranka uratowała życie wierzących w Egipcie, tak krew Mesjasza daje nam odkupienie z grzechu, wyprowadza z niewoli diabła, dając zbawienie w doskonały, niepowtarzalny sposób.

Wieczerza

Jedną z kluczowych części spotkania Paschalnego jest wieczerza. Chcemy również przeżywać ten czas, poznać symboliczne znaczenie potraw, które spożywa się w trakcie tzw. sederu.

W Izraelu od tysięcy lat istnieje praktyka spożywania baranka, przaśnego chleba (macy) i wina podczas Paschy, jednak dopiero Jezus objawia nam pełne, prorocze znaczenie tych rzeczy.

Czytamy w Słowie Bożym, że wieczerza paschalna ma być spożywana w pośpiechu. Również i my pragniemy przygotować radosny czas świętowania z najlepszym jedzeniem, aby chwilę później rozpocząć Noc Czuwania.

 

Matza

Noc czuwania

Wj 12:41-42: "Po upływie tych czterystu trzydziestu lat, dokładnie tego samego dnia, wyszły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy PANA. Była to noc czuwania. Czuwał w niej PAN, by wyprowadzić swe zastępy z Egiptu. Ta noc ma też być — na cześć PANA — nocą czuwania dla wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia."

Tak jak w poprzednim roku tak i teraz, zaraz po wieczerzy chcemy rozpocząć NOC CZUWANIA, aby modlić się, być z Panem i trwać w Jego obecności. Wierzymy, że jest to okazja do odbudowania Biblijnej praktyki, do której zachęca nas sam Bóg, którą możemy zobaczyć w życiu Jezusa i apostołów (Mt 26:36-41 | Łk 22:39-41). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uwielbienia i modlitwy, aż do późnej nocy.

Słowo Boże
AdobeStock_269056143.jpeg

Co mówi do nas Słowo Boże?

Księga Powtórzonego Prawa (5 mojżeszowa) 16:1-3
Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, Pan, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu. Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z owiec i cielców w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami przaśniki - chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej - abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia.

Księga wyjścia (2 Mojżeszowa) 12:12-14
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.

Izajasz 53:5-8 
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze. a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.

Jeremiasz 31:31-33
Oto idą dni — oświadcza PAN — gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze Mną oni zerwali, chociaż Ja byłem ich panem — oświadcza PAN. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze — oświadcza PAN: Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem."

1 Koryntian 5:6-8:
Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta? Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus — nasz Baranek paschalny — został już złożony w ofierze. Świętujmy więc nie zakwaszeni, jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą."

Ewangelia Łukasza 22:14-20
Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z Nim apostołowie. I zwrócił się do nich: Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę Paschę wraz z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia — w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział: Weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli, i powiedział: Ten kielich to Nowe Przymierze przypieczętowane moją krwią za was przelaną.

Plan wydarzenia

Pascha:

19.00 - uwielbienie

19.30 - czytanie Słowa

19.45 - nauczanie | Pascha - Święty czas, prorocze znaczenie.

20.30 - wieczerza i świętowanie

Noc Czuwania:

21.00  Sesja 1 - Uwielbienie

22.00 Sesja 2 - Uwielbienie

23.00 Sesja 3  - Uwielbienie

24.00 Sesja 4 - Uwielbienie

01.00 - zakończenie

Mówca wydarzenia

ANG08763.jpg

Jacek Szeliga

Wieloletni uczeń Jezusa, nauczyciel Słowa Bożego, od 1995 r. zaangażowany w przywracanie hebrajskiego dziedzictwa wiary. Tłumacz nowego przekładu Biblii z języków oryginalnych: Biblia Hebrajska Dosłowna. Twórca magazynu Wieści Issachara. Wraz z żoną działa na rzecz pojednania Kościoła z jego hebrajskimi korzeniami. Pisarz, poeta, muzyk, przyrodnik i fotograf z pasją. Zawodowo – architekt wnętrz.

bottom of page