top of page
_G4A9533.jpg

Miasto Chwały

Miasto Chwały jest chrześcijańską inicjatywą, której celem jest pomnażanie uwielbienia i chwały dla Boga w miastach, regionie i kraju oraz wszelkie działanie dla powszechnego przebudzenia wiary.

Czym jest Miasto Chwały?

Miasto Chwały jest chrześcijańską inicjatywą, której celem jest pomnażanie uwielbienia i chwały dla Boga w miastach, regionie i kraju oraz wszelkie działanie dla powszechnego przebudzenia wiary. Nieustannie potrzebujemy Bożego poruszenia w naszych wspólnotach, głębokiego doświadczenia mocy Królestwa oraz silnego świadectwa spotkania z Bogiem. O te i inne sprawy chcemy się razem modlić i prosić naszego Pana, aby oglądać miasta oraz nasze życie przebudzone Jego obecnością.

Wizja jaką się kierujemy.

Chcemy oglądać miasta pełne chwały i mocy Bożej, święte i przygotowane na przyjście Jezusa, gdzie mówi się o Bogu

i gdzie Jezus jest wywyższony. Miasta gdzie chrześcijanie są świadomi swojego powołania, wyposażeni we wszelką potrzebną wiedzę, dary duchowe oraz poznanie Boga. Są pełnymi mocy, miłości i pasji ludźmi, którzy przez pojednanie w Jezusie pracują razem i stanowią Kościół Miasta. Naszą największą zachętą i inspiracją stało się pewne szczególne miasto opisane w Księdze Objawienia 21:1-27. To jest wzór, którego wszyscy z pewnością wyczekujemy. Uczyńmy zatem już dzisiaj nasze miasta podobnym to Tego które nadchodzi!

 

Misja jaką odkrywamy.

Misją Miasta Chwały jest propagowanie kultury oraz praktyki Królestwa Bożego w oparciu o naukę i praktykę Jezusa, Apostołów i Proroków. Wierzymy, że Bóg przez Miasto Chwały będzie inspirować, wyposażać i budować trwałe połączenia między wierzącymi z różnych wspólnot, jak również z naszym starszym bratem, Izraelem.

 

Cele które chcemy realizować:

  • Pomnażanie chwały dla Boga poprzez różnorodne wydarzenia na poziomie miasta, regionu i kraju.

  • Tworzenie wydarzeń skupionych wokół Biblijnych Świąt Pana: Pascha i Noc Czuwania, Święto Tygodni, Święto Trąbienia, Święto Pojednania oraz Święto Namiotów. 

  • Ewangelizacja miast, zachęcanie do budowania wiary, chrześcijańskiej dojrzałości i do osobistej, pełnej miłości relacji z Bogiem.

  • Działania skupione na umacnianiu w Kościele pięciorakiej służby (apostoła, proroka, ewangelisty, nauczyciela, pasterza) jako narzędzia potrzebnego do pełnego poznania Jezusa, jedności wiary i uwolnienia całego potencjału Kościoła (Efezjan 4:11-16)

  • Działanie na rzecz służby pojednania i jedności chrześcijan oraz wierzących z narodów i Izraela. Budowanie relacji między wierzącymi przez tworzenie wydarzeń, gdzie chrześcijanie mogą razem służyć, poznawać się i wzajemnie się inspirować do wiary. 

Organizatorzy

Jakub Juraszus

Zawodowo zajmuję się handlem. Razem z moją żoną od wielu lat służymy Bogu w różnych rzeczywistościach chrześcijańskich.

Silne doświadczenie spotkania z Bogiem w 2005 roku zupełnie zmieniło moje życie i sprawiło, że narodziłem się na nowo. 

Przez lata byłem liderem młodzieżowej wspólnoty „Bene Regesz” w Gliwicach. Do 2019 roku posługiwałem jako lider uwielbienia w Domu Modlitwy. Przez ponad 12 lat byłem w gronie liderów odpowiedzialnych za spotkania ekumeniczne „JEDNO” w naszym mieście. Moją pasją jest budowanie Kościoła, gromadzenie ludzi na uwielbieniu wokół Tronu Bożego oraz dzielenie się Słowem Bożym, które daje życie.

 

Noszę wielkie pragnienie, by każdy wierzący doświadczył na nowo Bożej Obecności, by z mocą i pasją głosić ewangelię o Królestwie oraz o tym, że Jezus nadchodzi. 

Prezes Fundacji Miasto Chwały.

Olga Juraszus

Z zawodu jestem specjalistką ds. PR , z powołania jestem czcicielką. Razem z moim mężem od wielu lat Służymy Bogu

w różnych rzeczywistościach chrześcijańskich. Poznałam Jezusa

i nawróciłam się w 2007 roku. Do 2019 roku posługiwałam

w Domu Modlitwy w Gliwicach, później współtworzyłam wspólnotę i fundację Bless. Mam wielki przywilej uczyć w Szkole Uwielbienia "Jest Więcej" w Kaliszu, dzięki czemu na nowo odkrywam pasję do inspirowania i towarzyszenia innym w drodze do Bożego tronu. Od ponad 10 lat współtworzę spotkania ekumeniczne „JEDNO” w naszym mieście. 

 

Uważam, że konieczne jest budowanie jedności w Kościele

i wzajemne czerpanie ze swojego doświadczenia. Wyglądam

z tęsknotą czasów, w których Kościół w zgodzie i jedności będzie wołać „Duch i Oblubienica wołają Przyjdź!”

Wiceprezes Fundacji Miasto Chwały.

bottom of page