top of page
IMG_6686.jpg

Miejsce

Sala fundacji 4R, Gliwice
ul. Dunikowskiego 12

(Budynek w podwórzu)


MAPA DOJAZDU >

Czas

Wtorek 11.06.2024
godz. 19.00 - 22.00

 

Koszt

Dobrowolna forma wsparcia

 

Parking

miejski lub płatny
wielopoziomowy na
ul. Dunikowskiego
4


mapa dojazdu >
 

Spotkajmy się na Święta Szawuot!

Serdecznie zapraszamy, aby jako wierzący z naszego miasta i regionu wspólnie przeżywać Biblijne Święto Tygodni, którego hebrajska nazwa to Szawuot. Popularne nazwy to również Pięćdziesiątnica lub Święto zesłania Ducha Świętego.

Data spotkania nie jest przypadkowa. W tym roku, dokładnie w tym dniu, po zachodzie słońca święto ma swój początek. Chcemy, aby był to czas pełen uwielbienia Jezusa, świętowania, czytania Słowa, jak również głębszego zrozumienia czym jest Szawuot i jakie jest prorocze znaczenie tego czasu dla nas.

Święto nadania Przykazań.

Szawuot (Tygodnie) to trzecie święto w Bożym roku kalendarzowym, które zamyka cykl świąt wiosennych. Swoją nazwę zawdzięcza przykazaniu liczenia omeru (jednostki miary zboża) przez 7 tygodni.

Święto upamiętnia w szczególny sposób nadanie Bożego Prawa dwunastu plemionom Izraela oraz cudzoziemcom, którzy razem z nimi wyszli z Egiptu. Pięćdziesiąt dni od wydarzeń Paschy, Izrael na górze Synaj otrzymał od Boga przykazania zapisane na kamiennych tablicach. Kilka tysięcy lat później, w dniu zesłania Ducha Świętego, to same przykazania, zgodnie z proroctwem, zostały zapisane w sercach wierzących uczniów Jezusa. Doświadczenie tego potężnego przebudzenia na zawsze zmieniło życie Apostołów i tysięcy Izraelitów, aby w efekcie przebudzić do wiary całe narody.

Święto zesłania Ducha Świętego.

W dziejach apostolskich czytamy, że uczniowie na czas Święta Tygodni byli w Jerozolimie, czuwali i trwali na modlitwie. W tym dniu wydarzyło się jednak coś niezwykłego, coś co na zawsze zmieniło historię świata. Bóg zgodnie ze słowem proroczym wylał swojego Ducha. Ducha sprawiedliwości, mocy i objawienia. To doświadczenie sprzed paru tysięcy lat tak samo dzisiaj odmienia nasze życie. Chcemy wracać do tego miejsca Bożej obecności i potężnego działania, modlić się o wszelkie potrzebne dary duchowe oraz przełom, który zmieni nie tylko nasze życie, ale miasta, regiony i kraj.

Image by Tomasz Filipek

uwielbienie, świętowanie i modlitwa o nowe wylanie Ducha Świętego.

Słowo Boże mówi, że Szawuot to święto radości i dziękczynienia!
Chcemy spędzić ten czas wspólnie z Panem, poprzez uwielbienie, czytanie Jego Słowa oraz świętowanie. Przed nami również czas modlitwy o nowe wylanie Ducha Bożego na nas, nasze rodziny, miasta i kraj.
Zapraszamy również gorąco na nauczanie, które w tym roku będzie  prowadził nasz wspaniały gość, Pastor Henryk Wieja.

 

AdobeStock_269056143.jpeg

Co mówi do nas Słowo Boże?

Księga Kapłańska (3 Mojżeszowa) 23: 15-22

I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. (...) Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Ezechiel 36: 25-27
Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali.

Joel 3: 1-2
I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. 

Ewangelia Jana 16: 7-13

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 

o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

Dzieje Apostolskie 2: 1-6

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy (Szawuot), znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

1 List do Koryntian 12: 3-11

Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.  Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Mówca wydarzenia

image0.jpg

Henryk Wieja | Wspólnota Życia i Misja

Założyciel i wieloletni lider Chrześcijańskiej Wspólnoty „Życie i Misja”
 z Ustronia. Jest znanym mówcą konferencyjnym, od wielu lat głosi z mocą Słowo Boże, wyjaśniając hebrajski kontekst naszej wiary. Jego wyjątkowy głos na długo zachodzi w pamięć. Do jego pasji należy promowanie zdrowego stylu życia, nauczanie o budowaniu dobrych relacji z Bogiem i z ludźmi oraz wzmacnianie więzi małżeńskich i rodzinnych. Na co dzień lekarz medycyny, założyciel Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Autor wielu książek.

IMG_6686.jpg

Plan wydarzenia

19.00 - uwielbienie

20.00 - nauczanie - Henryk Wieja

20.45 - modlitwa o wylanie Ducha Świętego

21.30 - Świętowanie

bottom of page