top of page
AdobeStock_269056143.jpeg

Najbliższe wydarzenie

KONFERENCJA

"CO BÓG MÓWI DZIŚ DO KOŚCIOŁA?"

Wspólny czas uwielbienia, modlitwy i szukania odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań. Dołącz do nas!

21 STYCZEŃ 2024

BANNERwydarzenie1kwadrat.jpg
Święta Pana 2024

Pascha i noc czuwania

22 Kwietnia 2024 - Poniedziałek

Q & A

Dlaczego Święta Biblijne? Czy nie są to święta Żydowskie? O Świętach Biblijnych często mówi się, że są to święta Żydowskie. Okazuje się jednak, że te święte czasy nie są tylko dla Żydów, ale dla wszystkich pokoleń Izraela oraz wierzących z narodów. Bóg zaprasza na swoje święta wszystkich którzy Go kochają i szukają Jego drogi. Bibla mówi wprost, że są to Święta PANA! 3 Moj 23, 1-2 "Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!" i dodał przez Proroka Izajasza 56:3-7: "Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem. (4) Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, (5) dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. (6) Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, (7) przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Konferencja "Co Bóg mówi dziś do Kościoła?"

SUKKOT-5.png

21 styczeń 2024 - niedziela

mch2022_foto.jpg

Sukkot 2023 - cały dzień chwały!

Aby to mogło się wydarzyć

Potrzebujemy Twojej pomocy

Chcemy, aby Miasto Chwały było naszym wspólnym dziełem, uwielbieniem Boga na poziomie miasta jak i regionu. Naszym świętowaniem, ale też ofiarą z czasu, którą możemy złożyć Bogu pod stopy.

Tak jak w poprzednim roku, tak i teraz pracujemy nad tym,
aby Sukkot 2023 jako całodniowe
wydarzenie było
przygotowane w najlepszy możliwy sposób. Aby tak się stało potrzebujemy Twojego wsparcia. Jeśli to co robimy jest dla Ciebie ważne, kliknij
w przycisk poniżej i dowiedz się
jak można pomóc.

bottom of page