top of page

Niedziela 21.01.2024 | Hotel Malinowski Business
(sala bankietowa)

Konferencja
"Co Bóg mówi dziś do Kościoła?

SUKKOT-5.png

Miejsce

Hotel Malinowski Business
Gliwice , ul. Portowa 4
Sala bankietowa, 2 piętro

Termin

21.01.2024 (niedziela)
godz 17.00 - 21.30

Parking

 Darmowy parking
na
 terenie obiektu. 

 

Dojazd

Samochodem z centrum Gliwic ok 5 min
MAPA DOJAZDU

Koszt: 59 zł

Po kliknięciu w przycisk zobaczysz formularz przygotowany przez naszego współorganizatora (Inicjatywa Missjo) gdzie łatwo się zarejestrujesz i otrzymasz informację o formie płatności. 

Bóg przemawia do swojego Kościoła!

Serdecznie zapraszamy na konferencję w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Chcemy razem jako wierzący z naszego miasta i regionu spotkać się na uwielbieniu Jezusa oraz poszukać odpowiedzi na jedno z kluczowych pytań: "Co Bóg mówi dziś do Kościoła?" 

 

Inspirowani listami Jezusa do kościołów różnych miast (Objawienie 2:1-3:22), wierzymy, że Bóg również dzisiaj przemawia do swojego Kościoła, który istnieje w miastach. Planujemy spojrzeć na ten temat z różnych stron, aby uzyskać szeroką perspektywę. Z tego powodu naszymi gośćmi będą liderzy z różnych denominacji, którzy opowiedzą o tym, jak Bóg działa w różnych częściach Kościoła, a także podzielą się proroczą wizją, zachętą i myślami jakie Bóg ma dla nas na ten czas.

 

Chcemy szeroko otworzyć drzwi dla Ducha Świętego, a także dać naszym gościom jak największą przestrzeń do nauczania, dzielenia się doświadczeniem i świadectwem. Wierzymy, że to słowo może stać się dla nas inspiracją i drogowskazem na najbliższe miesiące, a nawet lata.

Tydzień modlitwy o jedność

Data konferencji nie jest przypadkowa. Cieszymy się, że możemy włączyć się w coroczne wydarzenia Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Uważamy, że jest to istotne, aby modlić się i zbierać się w tym czasie, zwłaszcza że stanowi on jedną z nielicznych przestrzeni porozumienia między różnymi wspólnotami Kościoła.

Hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Modlitwy brzmi "Będziesz miłował Pana, swego Boga.., a swego bliźniego jak siebie samego" (Łk 10,27).

Spotkajmy się!

Temat jedności uczniów Jezusa jest aktualny i niezmiernie ważny. Potrzebujemy jednak wiele mądrości i objawienia tych spraw, aby robić właściwe kroki. Dlatego wierzymy, że Bóg zaprasza nas dziś do spotkania i modlitwy, do dialogu i budowania nowych relacji, aby pozwolić Duchowi Świętemu na odbudowę pierwotnej więzi jaką jest miłość.

Modlimy się, aby ten czas był proroczy w słuchaniu głosu Bożego, wspólnym doświadczeniu Jego obecności oraz w uwielbieniu i świętowaniu Kościoła!

Zaproszeni Goście

ANG05734.jpg

Kazimierz Barczuk | Rabin mesjański, dyrektor 
misji - Poślij mnie.


Jest pastorem, znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. W końcówce lat dziewięćdziesiątych wraz z żoną Dorotą Barczuk rozpoczął służbę wśród Żydów w Polsce, w Rosji, i na Ukrainie. Głównym celem tej służby była pomoc humanitarna. Ludzie starzy i chorzy, byli więźniowie gett i obozów koncentracyjnych, wdowy oraz sieroty. W 2003 roku założył wraz z żoną Dorotą – Misję - Poślij Mnie. Organizacja jest kontynuacją Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra. Pamiętając o tym, że każda, nawet najmniejsza pomoc może zmienić czyjeś życie, kontynuują działalność, poszerzając „nasze granice” o działalność misyjno – duszpasterską.

Karol Sobczyk | Lider katolickiej wspólnoty Głos na pustyni

Założyciel i Prezes Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Dynamiczny mówca, autor książek i publikacji, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Od 2018 roku jest członkiem Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę Głos na Pustyni w Krakowie. Jego służba na rzecz odnowy charyzmatycznej oraz jedności chrześcijan, zaowocowała międzynarodową współpracą z Charismatic Leaders Fellowship, a także z instytutem Centro Pro-Unione, gdzie wspiera wypracowywanie dialogu pomiędzy rzymskimi katolikami i chrześcijanami wolnymi. Od 2018 roku jest przedstawicielem Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych przy Zespole ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz od 2020 roku jest członkiem zespołu Krajowej Służby Komunii CHARIS w Polsce.

karol_sobczyk_2.jpg
WW-2.jpg

Wojciech Walaszczyk | Pastor Kościoła Winnica

Pastor i współzałożyciel Centrum Chrześcijańskiego Winnica w Rybniku. Autor książek "Pocałunek Nieba" i "Twórca Historii", mówca konferencyjny i budowniczy Kościoła. Wyznaje i praktykuje proroczy wymiar prowadzenia służby i Kościoła, wspierając całym sercem rozwój kościołów lokalnych w Polsce i za granicą. Mąż i ojciec trójki dzieci.

 

Co mówi do nas Słowo Boże?

Ewangelia Jana 13:34-35

Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.

Ewangelia Łukasza 10:23-28
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. 

1 List Piotra 3:9-12
Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone],a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.

Efezjan 4:1-4
Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju — jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem."

Objawienie Jana 3:19-22
Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał! Opamiętaj się! Oto stoję u drzwi! Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze Mną na moim tronie, tak jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom.

mch2022_foto.jpg

Plan Konferencji

17.00 - Uwielbienie 
17.30 -  Sesja 1 Kazimierz Barczuk
18.15 - Uwielbienie / Przerwa
18.45 - Sesja 2 Karol Sobczyk
19.30 - Uwielbienie / Przerwa
20.00 - Sesja 3 Wojciech
 Walaszczyk
20.45 – Modlitwa wieczorna
21.30 – Świętowanie Agape

Organizatorzy

MCH23_logo_ciemne.png
logo INICJATYWA.tif
bottom of page