top of page

Piątek 15.09.2023

Jom Terua 2023 - Święto Trąbienia

2.png

Miejsce

Sala konferencyjna
ul. Dworcowa 56 Gliwice
(koło sklepu  JYSK)

Termin

15.09.2023 (piątek)
godz. 19.00 - 22.00

Parking

 Darmowy parking
na
 terenie
obiektu. 

Dojazd

Samochodem z centrum Gliwic ok 5 min
MAPA DOJAZDU

Wejście na wydarzenie jest darmowe, nie prowadzimy sprzedaży biletów. Jeśli jednak chcesz wesprzeć ten projekt finansowo kliknij tutaj. Dziękujemy!

Zapraszamy na Święto Jom Terua!

Naszym pragnieniem jest to, by jako wierzący z naszego miasta i regionu wspólnie przeżywać Biblijne Święto Trąbienia (Jom Terua)! Chcemy, aby był to czas pełen uwielbienia Jezusa, świętowania, czytania Słowa, jak również głębszego zrozumienia czym jest Jom Terua i jakie jest prorocze znaczenie dla nas dzisiaj.

Bóg zaprasza nas na swoje święta, chciejmy przyjąć Jego zaproszenie i zgromadzić się razem w tym czasie!

Czym jest Święto Trąbienia?

To wyjątkowe, pełne radości święto, które ma nam przypominać o przygotowaniu na przyjście Pana, nawróceniu oraz zgromadzeniu na nowo całego ludu Bożego

w Chrystusie. Dźwięk szofaru (instrument z rogu), którego używa się w tym dniu ma nas "przebudzić", ale przede wszystkim zwiastuje, że nasz Pan, Jezus nadchodzi!

Prorocze znaczenie

Święto Jom Terua pokazuje nam wiele ważnych rzeczy. Przypomina nam

o potrzebie ciągłego nawracania z grzechów i pogłębienia osobistej, pełnej miłości więzi z Bogiem. Zwiastuje również powtórne przyjście Jezusa oraz nadchodzący sąd dla świata i diabła. Księga Objawienia pokazuje, że szofar (trąba) będzie słyszalny z Nieba jako znak końca czasów. Ten sam dźwięk będzie także rozpoczynał kolejne etapy losów świata i wielki ucisk narodów opisany w Apokalipsie. Wiemy jednak, że ostatni szofar zwiastuje zwycięstwo Mesjasza i upragnione przyjście Bożego Królestwa. Bądźmy przygotowani, czuwajmy, abyśmy potrafili rozpoznać czas nawiedzenia.

Image by Olga Drach

Uwielbienie, Słowo Boże i świętowanie!

Jom Terua to święto pełne radości i dziękczynienia. Chcemy spędzić ten czas wspólnie z Panem, poprzez modlitwę oraz świętowanie przy pysznym jedzeniu. Będziemy też wspólnie czytać słowo Boże, by jeszcze lepiej wejść w ten czas. Planujemy również nauczanie w temacie święta oraz wspólną wieczerzę.Spotkajmy się i stańmy razem
jako Kościół naszego miasta
!

 

Co mówi do nas Słowo Boże?

Księga Liczb (4 mojżeszowa) 29, 1
Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli święte zgromadzenie.
Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radosnego trąbienia.

Psalm 98, 4-9
Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie,
i grajcie!  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy! Niech rzeki klaszczą
w dłonie, niech góry razem wołają radośnie przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i według słuszności - ludy.

1 Tesaloniczan 4, 16-18
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi 
i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami! 

Hebrajczyków 10, 22-25
zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się
o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

Objawienie 11, 15-17
Siódmy anioł zadął w szofar, i zabrzmiały w niebie donośne głosy, mówiąc: "Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana i Jego Mesjasza i będzie rządził na wieki wieków!". Dwudziestu czterech starszych zasiadających na tronach przed obliczem Bożym upadło na twarze i oddało cześć Bogu, mówiąc: "Dziękujemy Ci, Adonai, Boże wojsk niebieskich, Ty, który jesteś i byłeś, że objąłeś swą władzę, i zacząłeś panować.

Harmonogram

19.00 - uwielbienie

19.45 - czytanie Słowa Bożego

20.00 - nauczanie: Święto trąbienia i jego prorocze znaczenie - Jacek Szeliga

20.45 - wieczerza i uwielbienie

21.00 - Świętowanie Agape

22.00 - zakończenie

  Zaproszeni goście:

ANG08763.jpg

Jacek Szeliga

Uczeń Pana Jezusa, nauczyciel Słowa Bożego,
od 1995 r. zaangażowany w przywracanie hebrajskiego dziedzictwa wiary. Tłumacz nowego przekładu Biblii

z języków oryginalnych: Biblia Hebrajska Dosłowna.
Twórca magazynu Wieści Issachara. Wraz z żoną działa na rzecz pojednania Kościoła z jego hebr
ajskimi korzeniami. Pisarz, poeta, muzyk, przyrodnik i fotograf
z pasją. 
Zawodowo – ar
chitekt wnętrz.

bottom of page