top of page

Niedziela 24.09.2023

Jom Kippur 2023 - Święto Pojednania

3.png

Miejsce

Sala konferencyjna
ul. Dworcowa 56 Gliwice
(koło sklepu JYSK)

Termin

24.09.2023 Niedziela
godz. 19.00 - 21.00

Parking

 Darmowy parking
na
 terenie
obiektu. 

Dojazd

Samochodem z centrum Gliwic ok 5 min
MAPA DOJAZDU

Wejście na wydarzenie jest darmowe, nie prowadzimy sprzedaży biletów. Jeśli jednak chcesz wesprzeć ten projekt finansowo kliknij tutajDziękujemy!

Spotkajmy się w Święto Jom Kippur!

Serdecznie zapraszamy, aby jako wierzący z naszego miasta i regionu wspólnie przeżywać Biblijne Święto Jom Kippur (Święto pojednania/przebłagania) Chcemy, aby był to czas pełen uwielbienia Jezusa, świętowania, czytania Słowa, jak również głębszego zrozumienia czym jest Jom Kippur i jakie jest jego prorocze znaczenie dla nas dzisiaj. Bóg zaprasza nas na swoje święta, chciejmy przyjąć Jego zaproszenie i zgromadzić się razem w tym czasie!

Czym jest Święto Pojednania?

Jom Kipur jest uroczystym Szabatem, dniem wolnym od pracy. W tradycji Żydowskiej jest uważany za najważniejszy dzień w roku. To jedyny dzień postu w roku, który Bóg nadał jako warunek i przykazanie. To również jedyny dzień kiedy Najwyższy Kapłan mógł wejść do Miejsca Najświętszego w Świątyni Pańskiej, by przelać krew cielca oraz koziołka na ołtarzu jako przebłaganie za cały naród.

Ten czas jest szczególnie nastawiony na powrót do Boga, można go nazwać „hamulcem bezpieczeństwa” w ciągu roku, który w razie pogubienia w relacji z Bogiem przypomina, że jest pełne miłości przebaczenie i powrót do domu Ojca.

Bądźmy w tym czasie zachęceni także do pojednania z każdym człowiekiem. Szukajmy przebaczenia i przebaczajmy innym. To trudna, ale niezwykła Boża szkoła pokory, której widzieliśmy świadectwa i owoce.

Znaczenie prorocze

Każde święto Jom Kipur prowadzi nas i przygotowuje na dzień sądu Bożego wszystkich narodów. To dzień spotkania z Panem twarzą w twarz. Jest to wielka łaska dająca szansę na dobre przygotowanie, skuteczne odrzucenie grzechu i diabła, aby „ten dzień nas nie zaskoczył jak złodziej”. Jezus, który jest naszym Arcykapłanem, przelał własną krew i złożył samego siebie jako doskonałą ofiarę przebłagalną za grzechy Izraela oraz narodów, nieskończenie lepszą niż krew kozłów i cielców. Naszym najważniejszym zadaniem jest nieustanie przyjmować prawdę i moc tej ofiary, oraz dzielić się tą dobrą nowiną z innymi. 

Image by Sander Crombach

Uwielbienie i świętowanie przez post

Jom Kippur to święto inne od pozostałych. Chcemy spędzić ten czas wspólnie z Panem, poprzez uwielbienie i czytanie słowa, lecz później też chcemy rozpocząć świętowanie poprzez dzień postu i pokuty. Tym razem wyjątkowo nie spotkamy się przy stole, ale naszym "pożywieniem" będzie wyłącznie Słowo i Duch Święty. Zapraszamy na nauczanie w temacie święta i jego proroczego znaczenia dzisiaj.Spotkajmy się w tym czasie i stańmy razem jako Kościół naszego miasta!
 

Słowo Boże

Co mówi do nas Słowo Boże?

Księga Kapłańska 23: 26-32
Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Pojednania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. 

Kapłańska 16: 15-17
(Aaron) Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię

z góry i z przodu i dokona przebłagania nad Miejscem Świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa według wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z Namiotem Spotkania, który znajduje się u nich - w środku ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w Miejscu Najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela.

Hebrajczyków 9: 1-14
Lecz Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan [nowo] powstałych dóbr, [wszedł] przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie [należący] do tego, co stworzone; wszedł [On] do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze, zapewniając [nam] wieczne odkupienie."

Hebrajczyków 10, 1-14

Tora bowiem, posiadając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku [odbywa się] przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

Harmonogram

19.00  - uwielbienie

19.45  - czytanie Słowa Bożego

20.00 - nauczanie: Święto Pojednania i jego prorocze znaczenie

20.45 - uwielbienie

21.00 - Zakończenie

  Zaproszeni goście:

ANG08763.jpg

Jacek Szeliga

Nauczyciel Słowa Bożego, od 1995 r. zaangażowany w przywracanie hebrajskiego dziedzictwa wiary. Tłumacz nowego przekładu Biblii z języków oryginalnych: Biblia Hebrajska dosłownaTwórca magazynu Wieści Issachara. Wraz z żoną działa na rzecz pojednania Kościoła z jego hebrajskimi korzeniami. Pisarz, poeta, muzyk, przyrodnik i fotograf z pasją. 
Zawodowo – a
rchitekt wnętrz.

bottom of page